About Cititech Technology Co., Ltd

Cititech là công ty công nghệ có trụ sở tại Sillicon Valley và Hồ Chí Minh tập trung nghiên cứu và phát triển các ứng dụng web & mobile trên nền trảng React, React Native & NodeJS. Cititech là thành viên sáng lập công đồng React Native Community Vietnam (cộng đồng React Native đầu tiên tại Vietnam). Khách hàng của Cititech là những công ty hàng đầu như Womi, FPT, ANTS, PiLab, Cititel Hospitality Group, Big-foot Inc (New York),...

Current openings

No open jobs at this moment